ALV, Algemene Leden Vergadering

ALV, Algemene Leden Vergadering

ALV

Op donderdag 19 mei rond 21:15 willen we onze ALV (Algemene Leden Vergadering) eindelijk eens door laten gaan. 

 

Algemene ledenvergadering
De algemene ledenvergadering of ALV is de algemene vergadering van een vereniging. Alle leden van de betreffende vereniging zijn welkom en hebben stemrecht op de ALV.

Een ALV wordt minimaal eens per jaar gehouden: de zogeheten jaarvergadering.

 

Inhoud van de vergadering

Op een ALV worden het gevoerde en te voeren beleid besproken, dat uitgevoerd wordt door het bestuur of het dagelijks bestuur van de vereniging. Het terugkoppelen van het gevoerde beleid gebeurt onder andere jaarlijks (op de jaarvergadering) door middel van:

- een (secretarieel) jaarverslag (wat heeft de vereniging gedaan) en
- een financieel verslag (inclusief een jaarrekening: wat waren de inkomsten en de uitgaven)


Naast het beleid kan er nog een aantal andere punten besproken worden op de ALV:

- Het (al dan niet) dechargeren van bestuursleden.
- Het benoemen van nieuwe bestuursleden
- Wanneer dit plaatsvindt op een ALV spreekt men ook wel van een overdrachts-ALV of wissel-ALV.
- Het wijzigen van de samenstelling van ALV-commissies.
- Het installeren en beëindigen van commissies.
- Het behandelen van moties.
- Wijzigingen van het huishoudelijk reglement (HR).
    Over een HR-wijziging wordt altijd gestemd, waarbij meestal een hoger quorum nodig is om te besluiten tot het wijzigen van het HR.
- Wijzigingen van de statuten.
    Voor de statuten gelden hogere eisen aan de ALV dan bij normale besluitvorming. Het quorum ligt meestal aanzienlijk hoger. Ook moeten de statutaire wijzigingen bij een notaris vastgelegd worden.

Onze hoofdsponsoren:
Feijen Metaaltechniek
Damen Machinaal Timmerwerken
Café de Bout Soerendonk
Milldam recycling company
Assurantiekantoor van Hunsel & Govers BV
Klikkelstein kinderopvang