ALV, Algemene Leden Vergadering verplaatst naar 2021

ALV, Algemene Leden Vergadering verplaatst naar 2021

ALVNormaal gesproken vindt de Algemene Leden Vergadering van FC Cranendonck plaats in de maand november. Door de Corona maatregelen van de regering was het echter niet mogelijk om met meerdere mensen samen te komen en daarom hebben we moeten besluiten om de ALV 2020 uit te stellen.

We hebben het besluit genomen om deze te verplaatsen naar een nader te bepalen datum in 2021. Wanneer de beperking ivm Corona voor een langere tijd aanhouden, dan zullen we kijken of het op een andere manier kan plaatsvinden, een digitaal alternatief is dan misschien een oplossing.

Algemene ledenvergadering
De algemene ledenvergadering of ALV is de algemene vergadering van een vereniging. Alle leden van de betreffende vereniging zijn welkom en hebben stemrecht op de ALV.

Een ALV wordt minimaal eens per jaar gehouden: de zogeheten jaarvergadering.

 

Inhoud van de vergadering

Op een ALV worden het gevoerde en te voeren beleid besproken, dat uitgevoerd wordt door het bestuur of het dagelijks bestuur van de vereniging. Het terugkoppelen van het gevoerde beleid gebeurt onder andere jaarlijks (op de jaarvergadering) door middel van:

- een (secretarieel) jaarverslag (wat heeft de vereniging gedaan) en
- een financieel verslag (inclusief een jaarrekening: wat waren de inkomsten en de uitgaven)


Naast het beleid kan er nog een aantal andere punten besproken worden op de ALV:

- Het (al dan niet) dechargeren van bestuursleden.
- Het benoemen van nieuwe bestuursleden
- Wanneer dit plaatsvindt op een ALV spreekt men ook wel van een overdrachts-ALV of wissel-ALV.
- Het wijzigen van de samenstelling van ALV-commissies.
- Het installeren en beëindigen van commissies.
- Het behandelen van moties.
- Wijzigingen van het huishoudelijk reglement (HR).
    Over een HR-wijziging wordt altijd gestemd, waarbij meestal een hoger quorum nodig is om te besluiten tot het wijzigen van het HR.
- Wijzigingen van de statuten.
    Voor de statuten gelden hogere eisen aan de ALV dan bij normale besluitvorming. Het quorum ligt meestal aanzienlijk hoger. Ook moeten de statutaire wijzigingen bij een notaris vastgelegd worden.

Onze hoofdsponsoren:
Feijen Metaaltechniek
Damen Machinaal Timmerwerken
Café de Bout Soerendonk
Milldam recycling company
Assurantiekantoor van Hunsel & Govers BV
Klikkelstein kinderopvang